Program Çıktıları

 1. Hemşirelik alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 2. Mesleki uygulamalarında temel tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi diğer alanlardan edindiği geniş tabanlı bilgiyi, hemşirelik bilimi ile bütünleştirerek kullanır.
 3. Birey, aile, grup ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirleme ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapabilme becerisi kazanır.
 4. Bakımın sürekliliğini sağlamak için diğer sağlık ekip üyeleriyle işbirliği yapar ve etkili iletişim kurar.
 5. Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 6. Hemşirelik uygulamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 7. Hemşirelik alanı ile ilgili sorunları tespit edip çözüm önerileri getirebilir.
 8. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmeyi ve yönetebilmeyi öğrenir.
 9. Hemşirelik alanında gelişmeleri en az bir yabancı dili kullanarak izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 10. Hemşirelikle ilgili yapılacak araştırmalarda sorumluluk alır.
 11. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.
 12. Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir.
Bu içerik 28.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1491 kez okundu.