Sosyo-kültürel ve Eğitsel Faaliyetler İzleme Birimi

1. AMAÇ

Bu protokolün amacı, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin öğretim elemanları ile iletişim ve etkileşimini arttırarak öğrenme etkinliklerine katkı sağlamak ve yaşam boyu öğrenmelerini destekleyerek öğrencilerin üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve gerçekleştirmektir.

2. FAALİYETLER

  1. Sosyo-kültürel ve eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesi ( konf.,panel, tiyatro, sinema, konser, gezi,yemek vs.)
  2. Sportif faaliyetler düzenlenmesi (futbol, basketbol vs. takımlarının kurulması)
  3. Sosyal sorumluluk projelerine iştirak edilmesi
  4. Mesleki gün ve haftalarda belirlenecek diğer çalışmaların yapılması

3. BİRİMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

            - Akademik yıl boyunca yapılması talep edilen etkinlikler sosyo-kültürel ve eğitsel faaliyetler izleme birimine Sosyo-Kültürel ve Eğitsel Faaliyet İzlem/Talep Formu aracılığı ile iletilir. Birim kendisinin yapmayı planladığı etkinlik için de aynı şekilde talep formunu doldurur.

- Sosyo-Kültürel ve Eğitsel Faaliyet İzlem/Talep Formunda etkinliğin türü, etkinliği düzenleyen birim, etkinlik başlığı, tarihi ve saati, yeri, katılımcı, bütçe, etkinlik sorumlusu belirtilir.

- Sosyo-Kültürel ve Eğitsel Faaliyet İzlem/Talep Formu bölüm başkanı ve dekan tarafından onaylandıktan sonra Sosyo-Kültürel Ve Eğitsel Faaliyetler İzleme Birimine iletilir.

- Onaylanan etkinlik, bölümün internet sitesinde duyurulur ve varsa afişleri onaylatarak ilgili yerlere asılır.

-Sosyo-kültür ve eğitim birimi etkinliği planlayan ilgili birim ile birlikte etkinliği düzenler.

-Etkinlik sonunda Sosyo-Kültürel ve Eğitsel Faaliyet İzlem/Talep Formunun ilgili bölümünde etkinlik raporlandırılır.

- Sağlık kültür ve eğitim birimi dönem sonunda yapılan etkinliklerin raporunu bir üst komisyona verir.

-Birim genel olarak ayda bir kez toplanır. Ancak gerekli görüldüğü takdirde birim acil toplantılar yapılabilir. Toplantı sonuçları tutanak halinde saklanır.

4. SORUMLULAR 

Bu prosedürün uygulanmasından;  
Dr. Öğr. Üyesi Kübra İNCİRKUŞ (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)
Arş.Gör. Dr. Deniz EREN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Duygu Soydaş Yeşilyurt (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim Dalı)
Arş. Gör. İsmail ÇETİNTAŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı) sorumludur.

5. DOKÜMANLAR


Resim

 

 

  

 

Bu içerik 21.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 243 kez okundu.