Eğitim Programı Amaçları

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü eğitim programının amaçları;

1-      Ekip içinde çalışabilecek ve etkili iletişim kurabilecek,

2-      Hasta güvenliğine önem veren,

3-      Mezunların %90’ı birinci, ikinci ve üçüncü basamak merkezler (aile sağlığı merkezleri, hastaneler, huzurevleri vb.) başta olmak üzere hemşirelerin çalışabildiği diğer alanlarda da (fabrika, okul, sigorta şirketi vb.) iş bulabilecek (Yılda bir güncellenecek),

4-      Mezunların % 10’u mezuniyetten en az bir yıl sonra yüksek lisans eğitimine başlayabilecek (Yılda bir güncellenecek),

5-      Mezunların % 5’i sertifika eğitimi (iş sağlığı, okul, diyaliz hemşireliği vb.) alacak olan (Yılda bir güncellenecek)

hemşireler yetiştirmektir.
Bu içerik 28.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 325 kez okundu.