Program Çıktıları

 1. Hemşirelik alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 2. Hemşirelik alanında edindiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile, grup ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında sorunları belirleyerek analiz eder,
 3. Mesleki uygulamalarında temel tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi diğer alanlardan edindiği geniş tabanlı bilgiyi, hemşirelik bilimi ile bütünleştirerek kullanır.
 4. Birey, aile, grup ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirleme ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapabilme becerisi kazanır.
 5. Bakımın sürekliliğini sağlamak için diğer sağlık ekip üyeleriyle işbirliği yapar ve disiplinler arası ekip yaklaşımını benimser.
 6. Hemşirelik alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, güncel araştırma ve kanıtlara dayalı uygulamaları takip eder.
 7. Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 8. Hemşirelik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli sorumlulukları alır.
 9. Hemşirelik uygulamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Hemşirelik alanında gelişmeleri izlemesi ve meslektaşları ile iletişim kurması gereken durumlarda en az orta düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 11. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.
 12. Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir.
Bu içerik 28.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 427 kez okundu.