Program Çıktıları

 1. Hemşirelik alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 2. Hemşirelik alanında edindiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile, grup ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında sorunları belirleyerek analiz eder, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 3. Mesleki uygulamalarında temel tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi diğer alanlardan edindiği geniş tabanlı bilgiyi, hemşirelik bilimi ile bütünleştirerek kullanır.
 4. Birey, aile, grup ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirleme ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapabilme becerisi kazanır.
 5. Bakımın sürekliliğini sağlamak için diğer sağlık ekip üyeleriyle işbirliği yapar ve disiplinler arası ekip yaklaşımını benimser.
 6. Hemşirelik alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 7. Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 8. Hemşirelik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli sorumlulukları alır.
 9. Hemşirelik uygulamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Hemşirelik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, konu hakkındaki düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 11. Hemşirelik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 12. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
 13. Hemşirelik alanında gelişmeleri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 14. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.
 15. Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir.
Bu içerik 28.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 508 kez okundu.