Mezun İzleme Birimi

1.AMAÇ

Bu birimin amacı, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunlarının izlenmesi ve onlardan geribildirim alınması için gerekli çalışmaları ve hazırlıkları koordine etmek ve gerçekleştirmektir.

2. FAALİYETLER

  1. Mezunların işe başlama durumları ve pozisyonları hakkında bilgi sahibi olunması
  2. Mezunların lisansüstü eğitim, sertifika/ kurs gibi programlara katılımı hakkında bilgi sahibi olunması
  3. Sosyal medya üzerinde kurulmuş olan Trakya Üniversitesi Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Sayfası’nın yönetilmesi ve iletişimin sağlanması 
  4. Mezunlar ile düzenlenecek sosyokültürel faaliyetlerin planlanması
  5. Gündemi izleyerek belirlenecek diğer çalışmaların yapılması

3. BİRİMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

-          Mezun İzleme Birimi Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunlarını belirler ve mezunlar ile iletişime geçer.

-          Mezunları Trakya Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirir ve üyelik oluşturmaları için yönlendirir.

-          Öğrencilerin mezuniyet işlemleri başlatıldığında, geçici mezuniyet belgesini almadan önce bilgi sistemine kayıt olmalarını sağlar.

-          Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Dış Paydaş (Mezun) Anketlerini raporlar.

-          Mezunlar ile süreklim iletişim sağlamak amacıyla sosyal medyayı kullanır.

-          İlgili diğer birimler ile işbirliği içerisinde, mezunlara yönelik sosyokültürel faaliyetler planlar ve düzenler.

-          Mezun İzleme Birimi dönem sonunda yapılan faaliyetlerin raporunu bir üst komisyona verir.

-          Birim genel olarak ayda bir kez toplanır. Ancak gerekli görüldüğü takdirde birim acil toplantılar yapılabilir. Toplantı sonuçları tutanak halinde saklanır.

 

4. SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından;

Doç. Dr. Hatice KAHYAOĞLU SÜT (Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Sacide YILDIZELİ TOPÇU (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Seda KURT (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)
Öğr. Gör. Saadet ELMAS (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Burcu KÜÇÜKKAYA
(Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Duygu SOYDAŞ YEŞİLYURT( Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)
Arş. Gör. İsmail ÇETİNTAŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)
Arş. Gör. İrem YILDIZ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) sorumludur.

5.DOKUMANLAR
MIB-001 Dış Paydaş Anketi Mezun
Bu içerik 21.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 433 kez okundu.